TAUSTAA

Art Häme 2014:n pääjärjestäjänä toimii Kuhankosken Kilta ry. Yhteistyötä tehdään mm. Taiteen edistämiskeskuksen, Forssa viikon, Wahren-Keskuksen, Forssan Museon, Lounais-Hämeen Kirjanystävien, Forssan seudun oppilaitosten, koulujen, Kuvataidekoulun, Forssan Teatterin, Mykkäelokuvafestivaalien, Lounais-Hämeen Musiikkipäivien, Forssan Seudun Kehityskeskuksen, Forssan Kulttuuri-Axel ry:n ja yritysten kanssa.

ART HÄME-taideviikot on vuorovuosin hämäläisissä kaupungeissa kiertävä festivaali. Vuonna 2009 Hämeen taidetoimikunta loi Hämäläisen taideviikon mallin nimellä ARS HÄME, Riihimäelle kootun ensimmäisen taideviikon yhteydessä. Seuraavina vuosina taideviikot järjestettiin uusin teemoin ja variaatioin Forssassa ja Hämeenlinnassa.

Mallia sovelletaan ja kehitetään kunkin paikkakunnan tarpeiden ja kiinnostusten mukaan, ja vuodesta 2011 tapahtuma on kantanut ART HÄME -nimeä.

Kunkin vuoden tapahtuman teeman määrittelee paikkakunnan kulttuuritoimijoista koostuva suunnittelutyöryhmä. Taideviikot muodostuvat näyttelyistä, tapahtumista, seminaareista ja työpajoista, joita yhdistää paikkakunnan toimijoiden yhdessä valitsema teema. Vuoden 2014 teemana on TEKSTIILI.

Teema: teksti, tiili TEKSTIILI

Forssan pitkä historia tekstiilin tuottajana on teeman lähtökohta. 1800-luvulla syntynyt tekstiiliteollisuus kehittyi sotien jälkeen tehokkaaksi sotakorvausten tuottajaksi. Suuret tehtaat, verstaat ja konehallit tarjosivat työpaikan paikkakuntalaisille viime vuosikymmenelle asti. Tehtaiden keskellä Forssassa eletään yhä. Sittemmin osa vanhoista tehdasrakennuksista on kunnostettu uuteen käyttöön. Tekstiiliä ei enää valmistu suuressa mittakaavassa, mutta tehtaissa tehdään taidetta, opiskellaan ja nautitaan kulttuurista, menneisyyttä unohtamatta.